Článek Studenta.cz - 10 věcí pro úspěšné zvládnutí nového semestru

10 věcí pro úspěšné zvládnutí nového semestru 


 

Máte už všechny zkoušky úspěšně za sebou, a když se zpětně zamyslíte, netušíte vlastně ani, jak jste to dokázali? Jak jste vše stihli v řádných termínech? Také se vám zdá, že se vše odehrálo tak rychle, tak uspěchaně, bez sebemenší pauzy na odpočinek? Nebo vás nějaká ta zkoušení ještě čekají v opravných termínech a vy si lámete hlavu s tím, jak a zdali vůbec stihnete zahájit semestr nový? Pak tu pro vás máme deset zaručených rad, jak příští semestr s jistotou
a především v klidu, bez újmy na zdraví, zvládnout.


1. Snažte se ve stanoveném termínu ukončit semestr
    stávající.
2. Hlídejte si termín zápisu do semestru následujícího.
3. Včas se zapište na povinné i nepovinné předměty.
4. Průběžně se připravujte na přednášky ve škole.
5. Nepodceňujte přípravu na písemné testy a ústní zkoušení.
6. Zamyslete se nad možnou stáží, abyste získané informace a vědomosti využili v praxi.
7. Nezapomeňte na pravidelný odpočinek, současně také ale na zábavu a své přátele.
8. Nikdy se přehnaně nestresujte!
9. Dodržujte zdravou životosprávu. Pravidelně se stravujte, zařaďte do svého jídelníčku dostatek       ovoce a zeleniny, odpočívejte v průběhu dne, dopřejte si vydatný spánek a přisvojte si pravidla       timingu - správného časového rozvrhnutí dne.
10. S dobrou náladou jde všechno lépe. Proto si s sebou do školy nikdy nezapomeňte vzít svůj               úsměv. :)


Text: Anna Marešová
Foto: pixabay.com