Anna Kudrnáčová

Anna Kudrnáčová se narodila v roce 1991. Po studiu na osmiletém gymnáziu v Českém Brodě pokračovala na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Studium zakončila magisterským titulem v oboru sociální a mediální komunikace se zaměřením na žurnalistiku. 
Jejím hlavním zaměřením je psaní životopisů. Dále pracuje pro internetové magazíny a píše PR články. Během studia napsala Anna Kudrnáčová životopis své babičky Naděnčin domov, beletristickou novelu Amálie a polibky nejkrásnějšího období v roce
a v roce 2017 dokončila paměti Jaroslava Kavalíra, významného českého radiomechanika a vynálezce.
K jejím zálibám patří výtvarné umění, četba, jóga, sport a cestování. 

Kontakt

E-mail:  annakudrnacova@seznam.cz

Oblíbené odkazy

www.filipkudrnac.com 

https://www.rodokmeny-odborne.cz/